Minröjningsfartyg typ Koster. HMS Kullen.Foto: Försvarsmakten

Sjöman/soldat

Genom ditt engagemang i Sjövärnskåren har du möjlighet att söka till en yrkeskarriär inom Försvarsmakten som sjöman, soldat, specialistofficer, officer eller som civilanställd. Inom Försvarsmakten finns ett stort antal anställda som börjat sin bana i hos Sjövärnskåren.

Läs mer på Försvarsmaktens jobbsajt. 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.