Praktisk navigationsutbildning.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Övning och utbildning

Våra 18 kårer övar med olika intensitet under den varma säsongen och håller även lokala utbildningar. Sjövärnskåren har även ett antal centrala kurser dit kårerna kan skicka sina medlemmar. De centrala kurserna ligger bland annat till grund för utbildning till befattningar inom Hemvärnet med marina uppgifter.

80349 20160523 joethu01 KAMPANISU 65

Utbildningen är en två veckor lång grundläggande militär utbildning för dig som inte gjort värnplikt eller GMU och som efter fortsatt utbildning vill tjänstgöra i en specialistbefattning i Hemvärnet. 

Under två mycket spännande och annorlunda veckor får du bl.a. lära dig excercis, skytte, sjukvård samt att bo i fält. 

Kravet för att få genomföra GU-F är att du är myndig, svensk medborgare och ej dömd för brott i domstol.

För att kunna bli antagen måste du ha tecknat ett s.k. utbildningsavtal mellan dig och Försvarsmakten. Detta innebär att du har genomfört en godkänd säkerhetsintervju och genomgått en godkänd registerkontroll. All information rörande hur du tecknar ett utbildningsavtal med Försvarsmakten får du av din lokala Sjövärnskår.

Läs mer om GU-F här

Läs mer om Hemvärn med marina uppgifter r

 Ver2

Hämta katalogen här
Anmälningsblankett här

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.