Maskinpanel på trossbåtsbrygga.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Karriärvägar

Inom Hemvärnet med marina uppgifter utgör besättningsman instegsbefattningen. När du har varit med ett tag som besättningsman kan du välja att vidareutbilda dig till antingen maskinman eller båtförare och efter det kan du vidarutbilda dig till att köra eller navigera snabbgående båtar. Slutligen kan du utbilda dig vidare till Sjötransportledare som sitter i en stab och där är expert på hur det marina förbandet kan verka. Har du sedan tidigare marin erfarenhet kan du direkt kliva in på en högre nivå än besättningsmannen.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.