Vedettbåten Östhammar under förflyttning.Foto: Sjövärnskåren

Hemvärn med marina uppgifter

Älskar du havet och vill göra en insats?

En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda sjömän till Hemvärnet med marina uppgifter längs Sveriges kuster. De befattningar som vi utbildar till är besättningsman, maskinman, båtförare, båtchef, navigatör och sjötransportledare.

Efter antagning och utbildning gör du under några dagar en eller två övningar per år. Exempel på uppgifter som din båtpluton eller ditt båtkompani kan få under en sådan övning är transport av hemvärnssoldater, ytövervakning till sjöss, bevakning av ett skyddsobjekt från sjösidan samt eskorttjänst till sjöss.

Som sjöman i Hemvärnet utgör besättningsman instegsbefattningen. När du har varit med ett tag som besättningsman kan du välja att vidareutbilda dig mot antingen nautik eller maskintjänst. 

För dig som vill vara en aktiv del av försvaret av Sverige och älskar sjölivet. Sök till Sjövärnskåren och som sjöman i Hemvärnet!  

För mer information kontakta rekryteringsansvarige Carl-Johan Tersmeden på telefon: 070-462 12 55

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.