Utbildningsmoment i exercis.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Frivilliginstruktör

Sjövärnskåren behöver instruktörer för sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers och Försvarsmaktens behov. Inträdesbiljetten till instruktörsgemenskapen är genomgången militär grundutbildning (lägst GU-F). Efter det genomförs tre veckors utbildning mot instruktör. Efter genomgången utbildning har du möjlighet att verka som instruktör inom de frivilliga försvarsorganisationerna och inom Försvarsmakten.

LAP = lokal antagningsprövning
GU-F = grundutbildning för frivilliga
IK = instruktörskurs
Brunt = genomförs av FVRF alt. annan frivillig organisation
Grönt = genomförs av SVK

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.