Sjövärnskårens fartygsvimpel och en lanterna i mast på bevakningsbåt typ 70.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Förmåner och villkor

Utöver att Sjövärnskårens kurser är gratis, erhålls fri mat, fritt logi och fria resor i samband med kurstillfället. Vid vissa kurser ersätts du också för att du tagit ledigt från ditt arbete för att kunna gå en kurs i Sjövärnskårens regi.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.