Sjövärnskåren erbjuder möjligheten till föreningsengagemang.Foto: Emmelie Olsson/Sjövärnskåren

Föreningsengagemang

Det mesta i Sjövärnskårens föreningsverksamhet kretsar kring fartyg och båtar. Gemensamt för Sjövärnskårens medlemmar är intresset för havet och båtar.

Den vanligaste formen av föreningsengangemang är att utgöra besättning på något av kårernas fartyg. Utöver detta kan man engagera sig i den lokala kåren som instruktör, ungdomsledare, styrelseledmot, kassör, rekryteringsansvarig, utbildningsansvarig etc. Att sitta med i en kårstyrelse är mycket lärorikt, roligt och meriterande.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.