Bandvagn lastas på trossbåt.Foto: Sjövärnskåren

Civil krisberedskap

Sjövärnskåren är en del av den civila krisberedskapen och övar regelbundet med olika myndigheter och frivilliga organisationer. Sjövärnskåren håller även kurser som syftar till att öka förmågan att möta olika kriser och då främst vid och på havet. Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdrag övar Sjövärnskåren regelbundet tillsammans med bland annat Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, olika räddningstjänster och Sjöräddningssällskapet.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.