Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Grundkursen (GK): Under den första sommarkursen lär du dig grundläggande sjömanskap, navigation, sjukvård,
sjösäkerhet, fälttjänst, försvarskunskap, samband/signalering m.m. Du lär dig att samarbeta och bo tillsammans med andra och du lär dig att ta ansvar för dig själv och dina kamrater.

För att få fortsätta till nästa sommarkurs (fortsättningskursen) krävs att du deltar i hemortsutbildning. Den genomförs under hösten/vintern/våren i den lokala sjövärnskårens regi. Utbildningen syftar till att bibehålla de kunskaper du tidigare fått samt att studera till förarintyg för fritidsbåt (www.nfb.a.se).

Fortsättningskursen (FK): Under den andra sommaren fördjupas de olika ämnena och byggs på med mer praktik.

För att kunna fortsätta till den tredje sommarkursen (praktikkursen) krävs även här att du deltar i hemortsutbildningen. Här läser du till kustskepparintyg (www.nfb.a.se).

Praktikkursen (PK): Den tredje sommaren fördjupas ämnena ytterligare och här ligger tonvikten på praktik. Nu får du prova på olika befattningar ombord motorbåt och att vara flera dagar ute till sjöss. Under den tredje hemortsutbildningen är målet att genomföra studiebesök vid en militär flottenhet, följa en marin hemvärnsövning och att besöka en militär grundutbildning. För att få fortsätta till den fjärde sommarkursen (ledarkursen) krävs godkänd hemortsutbildning samt även goda vitsord från praktikkursen.

Ledarkursen (LK): Det finns möjlighet att få genomföra denna fjärde sommarkurs. Här får du lära dig grunderna i ledarskap och instruktörstjänst med målet att kunna tjänstgöra som biträdande ungdomsledare vid den egna sjövärnskåren eller som biträdande instruktör vid en sommarkurs.

Rikstävlingar: Varje år under sensommaren genomförs Sjövärnskårens rikstävlingar. Tävlingen genomförs en helg och är en lagtävling i praktiska och teoretiska ämnen med anknytning till sommarkursernas utbildning. Här kan du, tillsammans med dina kamrater från sommarens kurser, under trivsamma former få pröva din förmåga i rodd, segling, simning m.m.

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.