PREV
NEXT

Sommarskola

Sjövärnskåren erbjuder kvalificerad ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 15 och 20 år. Här får du utmaningar, äventyr, kamratskap och mängder av ny och nyttig kunskap. Sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet (Känsö utanför Göteborg, Kungsholmen utanför Karlskrona, Märsgarn utanför Stockholm och Lungön utanför Härnösand). Utbildningen syftar till att väcka ett intresse för en framtid som anställd i Försvarsmakten. Kursledarna är yrkesofficerare, f.d. yrkesofficerare eller reservofficerare.

Sommarkurserna pågår under tre veckor under sommarmånaderna och är kostnadsfria. Dessutom får du en fri resa till och från kursen (inom Sverige) samt fri mat och fritt logi under vistelsen. Under kurstiden är du försäkrad genom Sjövärnskårens olycksfallsförsäkring och du får låna de kläder (uniformspersedlar) du behöver. Kurserna är fysiskt och psykiskt krävande, varför det är viktigt att du är frisk och har god kondition och att du kan simma minst 200 m. Kurserna kräver god förmåga att läsa, skriva och räkna; varför du måste ha godkända skolbetyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska).

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Grundkursen (GK): Under den första sommarkursen lär du dig grundläggande sjömanskap, navigation, sjukvård,
sjösäkerhet, fälttjänst, försvarskunskap, samband/signalering m.m. Du lär dig att samarbeta och bo tillsammans med andra och du lär dig att ta ansvar för dig själv och dina kamrater.

För att få fortsätta till nästa sommarkurs (fortsättningskursen) krävs att du deltar i hemortsutbildning. Den genomförs under hösten/vintern/våren i den lokala sjövärnskårens regi. Utbildningen syftar till att bibehålla de kunskaper du tidigare fått samt att studera till förarintyg för fritidsbåt (www.nfb.a.se).

Fortsättningskursen (FK): Under den andra sommaren fördjupas de olika ämnena och byggs på med mer praktik.

För att kunna fortsätta till den tredje sommarkursen (praktikkursen) krävs även här att du deltar i hemortsutbildningen. Här läser du till kustskepparintyg (www.nfb.a.se).

Praktikkursen (PK): Den tredje sommaren fördjupas ämnena ytterligare och här ligger tonvikten på praktik. Nu får du prova på olika befattningar ombord motorbåt och att vara flera dagar ute till sjöss. Under den tredje hemortsutbildningen är målet att genomföra studiebesök vid en militär flottenhet, följa en marin hemvärnsövning och att besöka en militär grundutbildning. För att få fortsätta till den fjärde sommarkursen (ledarkursen) krävs godkänd hemortsutbildning samt även goda vitsord från praktikkursen.

Ledarkursen (LK): Det finns möjlighet att få genomföra denna fjärde sommarkurs. Här får du lära dig grunderna i ledarskap och instruktörstjänst med målet att kunna tjänstgöra som biträdande ungdomsledare vid den egna sjövärnskåren eller som biträdande instruktör vid en sommarkurs.

Rikstävlingar: Varje år under sensommaren genomförs Sjövärnskårens rikstävlingar. Tävlingen genomförs en helg och är en lagtävling i praktiska och teoretiska ämnen med anknytning till sommarkursernas utbildning. Här kan du, tillsammans med dina kamrater från sommarens kurser, under trivsamma former få pröva din förmåga i rodd, segling, simning m.m.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.