PREV
NEXT

Sommarskola

Sjövärnskåren erbjuder kvalificerad ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 15 och 20 år. Här får du utmaningar, äventyr, kamratskap och mängder av ny och nyttig kunskap. Sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet (Känsö utanför Göteborg, Kungsholmen utanför Karlskrona, Märsgarn utanför Stockholm och Lungön utanför Härnösand). Utbildningen syftar till att väcka ett intresse för en framtid som anställd i Försvarsmakten. Kursledarna är yrkesofficerare, f.d. yrkesofficerare eller reservofficerare.

Sommarkurserna pågår under tre veckor under sommarmånaderna och är kostnadsfria. Dessutom får du en fri resa till och från kursen (inom Sverige) samt fri mat och fritt logi under vistelsen. Under kurstiden är du försäkrad genom Sjövärnskårens olycksfallsförsäkring och du får låna de kläder (uniformspersedlar) du behöver. Kurserna är fysiskt och psykiskt krävande, varför det är viktigt att du är frisk och har god kondition och att du kan simma minst 200 m. Kurserna kräver god förmåga att läsa, skriva och räkna; varför du måste ha godkända skolbetyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska).

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.