Sjömaningsarbete ombord segelskonert.Foto: Sjövärnskåren

Segling med Gladan och Falken

Efter genomförd fortsättningskurs (FK) kan du ansöka om att få genomföra en två-tre veckors seglats med någon av marinens skonerter (Gladan eller Falken). Kursen omfattar praktiskt sjömanskap ombord och bl.a. kustskepparintyget är ett krav för att bli antagen.


S 01 - HMS Gladan, Foto: Försvarsmakten

 


S 02 - HMS Falken, Foto: Försvarsmakten

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.