Internationellt utbyte i Sverige.Foto: Sjövärnskåren

Internationellt utbyte (ISCA)

Genom Sjövärnskåren sker ungdomsutbyte med flera andra länder i Europa samt med bland andra USA, Kanada och Hongkong. Efter genomförd fortsättningskurs (FK) kan du ansöka om att få åka utomlands med möjlighet att delta i värdlandets sommarverksamhet samt förmånen att träffa ungdomar från andra länder med samma intresse som du.

International Sea Cadet Association

ISCA är en internationell sammanslutning av oberoende ”Sea Cadet Corps” med likartade idéer, verksamheter och mål. Med ”Sea Cadet Corps” avses i detta sammanhang en frivillig, opolitisk och icke-militär ungdomsorganisation som erbjuder sina ungdomar en praktisk och teoretisk maritim verksamhet byggd på grundläggande sjömanstraditioner.

ISCA består för närvarande av organisationer från 21 nationer (läs mer på ISCA hemsida www.isca-seacadets.org).

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.