Sjökortsarbete under hemortsutbildning.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Hemortsutbildning

Hemortsutbildningen är den obligatoriska utbildningsdel i Sjövärnskårens ungdomsverksamhet som bedrivs på hemorten (eller så nära hemorten som möjligt) mellan sommarkurserna. Utbildningen är uppbyggd så att varje kurs (grundkurs, fortsättningskurs och praktikkurs) består av en sommardel (genomförs på sommarskolan) och en vinterdel (hemortsutbildning). 

Hemortsutbildningen genomförs under hösten/vintern vid den lokala sjövärnskår som ligger närmast elevens hemort. Medlemskap bör alltså sökas i den sjövärnskår som ligger närmast den ort där man bor. 

Den första hemortsutbildningen (GK hemort) syftar till att studera till ett förarintyg, den andra hemortsutbildningen (FK hemort) har som mål att läsa in ett kustskepparintyg och den tredje hemortsutbildningen (PK hemort) består av ett antal studiebesök.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.