Sjövärnskårens musikkår - Hemvärnets musikkår Södertörn vid Sjövärnskårens 100-årsjubileum i Göteborg.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Sjövärnskårens musikkår

Den 14 december 2010 beslutade Rikshemvärnschefen att anta Sjövärnskårens musikkår som ny hemvärnsmusikkår. Musikkåren har kontrollerats och godkänts som hemvärnsmusikkår enligt de regler som finns. Inom Hemvärnet får musikkåren marin identitet och lyder under Amf 1 med namnet ”Hemvärnets musikkår Södertörn”.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.