Ungdomsverksamhet

Kårens ungdomsverksamhet är aktiv under hela året. På hösten, efter avslutad sommarskola, börjar våra elever med hemortsutbildning i Norrköping. Här får eleverna chansen att ta förarbevis och kustskepparintyg. Vi har också båtpraktik och övningshelger ute i St:Annas skärgård ombord på våra olika kårfartyg. Vi anordnar spännande studiebesök med anknytning till maritima yrken och/eller försvarsmakten. På våren repeterar vi och förbereder ungdomarna för årets stundande sommarskola. Vi avslutar årets hemortsutbildning med en avslutningsceremoni där intyg delas ut, som eleven kan ta med sig till sin sommarskola.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.