Ungdomsutbildningen i Sjövärnskåren är treårig och stegrande. Den består av sommarkurser på någon av våra fyra sommarskolor (Känsö, Kungsholmen, Märsgarn eller Lungö) varvat med kurser på hemorten under vinterhalvåret.

Sedan 2001 genomför de tre lokala sjövärnskårerna i Skåne, Nordvästra Skånes Sjövärnskår i Helsingborg, Öresunds Sjövärnskår i Malmö och Sydöstra Skånes Sjövärnskår i Ystad, ungdomsutbildningen gemensamt.

Utbildningen följer våra utbildningsbestämmelser UBSU 2002 och inriktar sig framförallt på teoretisk och praktisk navigation. Dessutom ingår sjömanskap, optisk signalering och totalförsvarsupplysning i utbildningen.

Vid hemortsutbildningen i Öresund träffas vi normalt var tredje lördag och totalt cirka 10 gånger per läsår. Första året läser Ni mot förarintyg och andra året mot kustkepparintyg. Varvat med denna teoretiska utbildning brukar vi genomföra någon större övning per termin tillsammans med Blekinge Sjövärnskår. Dessa kan innehålla praktisk navigation i Karlskrona skärgård eller fältutbildning på den skånska heden. Vi har nyligen även inlett ett sammarbete med Försvarsutbildarnas ungdomssektion i SKåne.

 

Vid frågor rörande ungdomsutbildningen i Skåne är Ni välkommen att kontakta vår utbildningsansvarige:

Fredrika Ljung

046-29 29 48
076 223 23 94

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.