Västernorrlands Sjövärnskårs styrelse 2017

Ordförande - Magnus Byström
Sekreterare - Mikael Johansson
Kassör - Eva Olstedt-Lundgren
Ledamot/Vice ordförande - Johan Linell
Ledamot - Anton Dahlqvist
Ledamot - Anders Persson
Ledamot - Nicklas Wedin
Suppleant - Kajsa Nordlander
Suppleant - Johan Byström
Suppleant - Rut Larsson
Suppleant - Nicklas Byström 

Revisor - Fredrik Forssberg
Revisor - Olov Andersson
Revisorsuppleant - Kent Sandgren 

Valberedningen:

Jan-Erik Linell (Sammankallande)
Björn Theoander

Jesper Edvall

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.