Sjövärnsgården på Lungön (Köpmanhällan) är perfekt för utbildning, kurser och konferenser. Närheten till havet och naturen gör att anläggningen lämpar sig för olika fritidsaktiviteter, såsom segling och löpning. Dessutom finns en mindre fotbollsplan för fotboll, kubb, brännboll och andra aktiviteter. Dessutom finns badplats och vedeldad bastu.

mt_gallery:

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.