Sjövärnskårernas Riksförbund har ett kansli bestående av sex personer, som leds av en generalsekreterare.

Generalsekretare - Mats Hansson, 070-399 88 71
Kanlisekreterare - Britt-Inger Jöninger, 070-462 12 52
Utbildningshandläggare - Vakant, 070-462 12 54
Rekryteringsansvarig - Carl-Johan Tersmeden, 070-462 12 55
Ekonomiansvarig - Marie Kalmér, 070-462 12 56

För personlig e-post: förnamn.efternamn(at)sjovarnskaren.se

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.