Roslagens Sjövärnskår är den yngsta kåren och firade 10 år 2015.

Vi har två fartyg i aktiv verksamhet, Trossbåt SVK 655 Arn och Stridsbåt 90E SVK 104 Rosinante.

Med dessa fartyg bedriver vi utbildning i navigation och sjömanskap för både ungdomar och vuxna samt övar tillsammans med Sjöräddning, Kustbevakning, Polis, Lots, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med flera aktörer inför olika möjliga insatsscenarier till sjöss där många resurser kan behövas.

Dessutom utför vi vid behov uppdrag åt Försvarsmakten och myndigheter.

Kåren ingår också i samarbetsorganisationen Samkris, som ska vara ett stöd för det civila samhället vid krissituationer.

Varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill bli medlem, kanske läsa någon av våra kurser och följa med ut i skärgården för att åka båt eller hjälpa till att meka och ta hand om våra fartyg!

Du hittar oss även på Facebook: rossvk.se eller

googla: Roslagens Sjövärnskår

Bankgiro 5667-9921

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.