Härmed kallas alla medlemmar i Sjövärnskåren Göteborg till årsmöte 2018.

Datum och tid:                                Onsdag 14/3 kl 18.00

Plats:                                     Flottans Män, Nya Varvet

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28/2. Se mailadress nedan.

För ha rösträtt på stämman måste medlemsavgiften vara betald för 2018.

Ingen anmälan behövs men då föreningen traditionellt brukar bjuda på enklare förtäring är det bra om meddelande om deltagande skickas mailvägen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller via evenemanget på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/events/209202839631727/


Välkommen!

Styrelsen

  

Dagordning vid Sjövärnskåren Göteborgs årsmöte 14/3 2018.

1           Val av mötesordförande

2            Val av mötessekreterare

3            Årsmötets behöriga utlysande

4            Fastställande av dagordning

5            Val av två justeringsmän

6            Kårens verksamhetsberättelse

7            Fastställande av resultat- och balansräkning

8            Revisionsberättelsen

9            Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

10         Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018

11         Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

12         Val av styrelse för verksamhetsåret 2018

13         Val av revisor samt revisorssuppleant för verksamhetsåret 2018

14         Val av valberedning

15         Propositioner från styrelsen

16         Inkomna motioner till årsmötet

17         Övriga frågor

18         Mötets avslutande

 

 

För att läsa senaste utskicket av flaskposten, klicka på länken nedan.

Flaskposten nr 19

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.