Har du fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och är svensk medborgare, har god fysik och medlem i en frivillig försvarsorganisation? Då ska du ta chansen att söka GU-F! På www.frivilligutbildning.se finns den senaste informationen och där uppdateras även datum om de nedanstående PRELIMINÄRA ändras. Ta chansen och sök!

Vecka

09-10 
10-11 
11-12 
12-13 
16-17 
19-20 
20-21 
27-28 
27-28 
27-28 
33-34 
33-34 
34-35 
35-36 
35-36 
37-38 
40-41 
42-43 
48-49

Startdatum 

2015-02-20 
2015-02-27 
2015-03-06 
2015-03-13 
2015-04-10 
2015-05-01 
2015-05-07 
2015-06-26 
2015-06-26 
2015-06-26 
2015-08-07 
2015-08-07 
2015-08-14 
2015-08-21 
2015-08-21 
2015-09-04 
2015-09-25 
2015-10-09 
2015-11-20

Slutdatum 

2015-03-06 
2015-03-13 
2015-03-20 
2015-03-28 
2015-04-24 
2015-05-15 
2015-05-22 
2015-07-10 
2015-07-10 
2015-07-10 
2015-08-21 
2015-08-21 
2015-08-28 
2015-09-04 
2015-09-04 
2015-09-18 
2015-10-09 
2015-10-23 
2015-12-04

Kursplats

Göteborg (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD! 
Livgardet (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD! 
Såtenäs (Försvarsutbildarna) 
Ånns kursgård (Försvarsutbildarna) 
Skövde (Bilkåren) 
Boden (Försvarsutbildarna) 
Fårö, Gotland (Försvarsutbildarna) 
Revingehed (Svenska Lottakåren) 
Luleå (Flygvapenfrivilliga) 
Villingsberg (Försvarsutbildarna) 
Falun (Försvarsutbildarna) 
Kvarn, Linköping (Försvarsutbildarna) 
Karlskrona (Försvarsutbildarna) 
Marma, Gävle (Försvarsutbildarna) 
Revingehed (Försvarsutbildarna) 
Ronneby (Flygvapenfrivilliga) 
Halmstad (Försvarsutbildarna) 
Eksjö (Försvarsutbildarna) 
Umeå (Försvarsutbildarna)

 

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.