Har du fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och är svensk medborgare, har god fysik och medlem i en frivillig försvarsorganisation? Då ska du ta chansen att söka GU-F! På www.frivilligutbildning.se finns den senaste informationen och där uppdateras även datum om de nedanstående PRELIMINÄRA ändras. Ta chansen och sök!

Vecka

09-10 
10-11 
11-12 
12-13 
16-17 
19-20 
20-21 
27-28 
27-28 
27-28 
33-34 
33-34 
34-35 
35-36 
35-36 
37-38 
40-41 
42-43 
48-49

Startdatum 

2015-02-20 
2015-02-27 
2015-03-06 
2015-03-13 
2015-04-10 
2015-05-01 
2015-05-07 
2015-06-26 
2015-06-26 
2015-06-26 
2015-08-07 
2015-08-07 
2015-08-14 
2015-08-21 
2015-08-21 
2015-09-04 
2015-09-25 
2015-10-09 
2015-11-20

Slutdatum 

2015-03-06 
2015-03-13 
2015-03-20 
2015-03-28 
2015-04-24 
2015-05-15 
2015-05-22 
2015-07-10 
2015-07-10 
2015-07-10 
2015-08-21 
2015-08-21 
2015-08-28 
2015-09-04 
2015-09-04 
2015-09-18 
2015-10-09 
2015-10-23 
2015-12-04

Kursplats

Göteborg (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD! 
Livgardet (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD! 
Såtenäs (Försvarsutbildarna) 
Ånns kursgård (Försvarsutbildarna) 
Skövde (Bilkåren) 
Boden (Försvarsutbildarna) 
Fårö, Gotland (Försvarsutbildarna) 
Revingehed (Svenska Lottakåren) 
Luleå (Flygvapenfrivilliga) 
Villingsberg (Försvarsutbildarna) 
Falun (Försvarsutbildarna) 
Kvarn, Linköping (Försvarsutbildarna) 
Karlskrona (Försvarsutbildarna) 
Marma, Gävle (Försvarsutbildarna) 
Revingehed (Försvarsutbildarna) 
Ronneby (Flygvapenfrivilliga) 
Halmstad (Försvarsutbildarna) 
Eksjö (Försvarsutbildarna) 
Umeå (Försvarsutbildarna)

 

 


{nomultithumb}

Södertörns Sjövärnskår (SVK 7)

Södertörns Sjövärnskår är landets största Sjövärnskår med nästan 500 medlemmar. Södertörns SVK bedriver aktivt såväl ungdoms- som vuxenverksamhet i Stockholmsområdet med koncentration till Södra Stockholm. Södertörns SVK samarbetar med Marina Hemvärnet på Södertörn och Södertörnsgruppen. Basen för verksamheten utgår från ön Märsgarn i Stockhoms södra skärgård där kåren bl.a. disponerar fastigheten Östra Villan. Södertörnskåren är sedan sommaren 2009 ägare till fartyget Huvudskär, SVK 77, som är en av Marinens f.d. bevakningsbåtar.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.