Försvarsinformation är en av grundstenarna för oss i de frivilliga förvars-organisationerna. Försvarsutbildarna erbjuder nu utbildningar i flera steg

klicka här för att läsa mer.

I dag har det kommit en förfrågan om vi vill skicka några sjövärnskårister på seglats med HMS Gladan i maj detta år. Detta är någonting som är utöver sommarens seglatser med Gladan och Falken.

HML Gladan

För mer info klicka här

 

Tack till er alla som varit med i Samverkansövningen i Tyrislöt.

 
 
 
Länk till artikel i Norrköpings Tidningar del 1 och del 2

 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.