Sjövärnskårsdivision Syd - Verksamhetsplanering 2013

2103-04-12--14:  Praktisk Navigation 1 ÖST (ÖHK - Klagshamn)
2013-04-13:  Hamnsäkerhetsutbildning ÖST (e.s.o.)
2013-04-26--05-06: Praktisk Navigation 2 ÖST (Klagshamn - Gbg - ÖHK)
2013-04-29--05-01: Övning med anslag från MSB  ÖST (Göteborg)
2013-05-02--03:  SVK 100 år. Rikstävlingar. Göteborg)
2013-05-03--05:  SVK Förbundsstämma (Göteborg)
2013-05-10--05:  Ombasering HMS Bollö (ÖHK - OrreB)
2013-05-14--19:  SÖF 373. Hvbåtkomp + SWENEX
2013-05-24--26:  Båtmässa KalmarÖHK - Kalmar - ÖHKDeltagande oklart
2013-06-24--07-16: Sommarskola (Kungsholmen)
2013-09-17--22:  KFÖ (Blekinge)
2013-10-10--19:  Båttjänst 1 ÖST (ÖHK - ÖHB - Klagshamn)
2013-10-12--13:  Ordförande- och ungdomsledarkonferens (Märsgarn)
2013-10-26--11-03: Ungdomsutbildning Skånska gruppen ÖST (Falsterbokanalen)
Notera att ovanstående verksamhet inte är fastställd. Kursiv stil: ej SVKdivS vht


För styrelsen och representanter för medlemskårerna gäller följande

8 mars  -  Enligt stadgarna § 4.6 Sista dag för anmälan av
- Medlemskårernas val av ledamöter till divisionsstämman (2 st/medlemskår)
- Medlemskårernas val av ledamöter till kommande divisionsstämma (2 st/medlemskår)
- Motioner/propositioner som skall behandlas av divisionsstämman
11 mars  -  Styrelsemöte 20.00-22.00 (telefon)
15 mars  -  Handlingarna till Divisionsstämman skickas ut till styrelse, delegater och medlemskårer
5 april  -  Diskussionsforum för styrelsen (preliminärt), Karlskrona, Tid: Eso
6 april  -  Divisionsstämma, Karlskrona, 12.00-15.00
Följt av Konstituerande styrelsemöte, 15.00-16.00

Sjövärnskårsdivision Syd är ett regionalt operativt samarbete mellan kårerna i Skåne (Nordvästra Skåne, Öresund och Sydöstra Skåne) och Blekinge.

Divisionen förfogar över en vedettbåt typ III SVK11 Östhammar och en 200-båt SVK223.

SVK11 Östhammar är en Vedettbåt typ III av Dalarö-klass. Tre systerfartyg byggdes på Djupviks varv varav ett, V10 Sandhamn är sålt civilt. Övriga två har Örlogshamnen i Karlskrona som hemmahamn. Östhammar ligger oftast i Klagshamn.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.