Valbåtar.Foto: Sjövärnskåren

Sjövärnskårens strategiska plan

Sjövärnskårens (SVK) strategiska plan är ett styrande dokument för verksamheten på såväl kort som lång sikt. Planen riktar sig främst till SVK egen personal men kan även utnyttjas för att utåt beskriva SVK verksamhet, ambitioner och framtidsinriktning.

SVK strategiska plan ska utgöra en grund för de enskilda kårernas och skolornas verksamhet. Framförallt ska målen vara styrande i den dagliga verksamheten samt för den framtida utvecklingen.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.