Utkikstjänst ombord bevakningsbåt typ 70.Foto: Sjövärnskåren

Vår vision

SVK är en efterfrågad organisation av såväl FM som civila myndigheter och organisationer för att bistå med marint välutbildad personal samt med materiella resurser där ett behov och möjligheter finns, främst inom den maritima sfären.

Ungdomsutbildningen är en del i utvecklingen till en anställning i FM.

SVK har ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.