Ostmärke.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Vår värdegrund

Sjövärnskårens värdegrund består av fyra olika hörnstenar:

  • Ansvar
  • Kamratskap
  • Sjömanskap
  • Miljömedvetenhet

Samtlig personal i SVK ska känna sig välkomna och behandlas utifrån de etiska reglerna. SVK ska härvid ses som en organisation där alla passar in. Det innebär att:

  • SVK etiska regler ska vara kända och följas
  • Kamratskap och omhändertagande ska sättas i högsätet
  • Ansträngningar ska göras för att få en sammansättning av elever som speglar samhället
  • Etik och moral ska göras till föremål för utbildning, främst avseende ledarskap
  • Förberedelser ska göras för att möta behov hos elever som har annan etnisk bakgrund
  • Jämställdhet ska vara en självklarhet

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.