Postjakten Hjortens rigg.Foto: Sjövärnskåren

Vår historia

Sjövärnskåren är en organisation där frivilligtanken varit den bärande idén i över 100 år. 

Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, SFMK

1913 - Sveriges första frivilliga motorbåtsflottilj bildas i Göteborg.

1913-40 - Bildas ytterligare 16 flottiljer:

  • Stockholm 1914,

  • Östergötland 1915,

  • Karlskrona och Västernorrland 1922,

  • Södermanland 1927, Södertörn 1931,

  • Kalmarsund och Öresund 1934,

  • Norra Småland och Gefleborg 1937,

  • Roslagen, Gotland, Sydöstra Skåne, Vänern, Norrbotten och Västerbotten 1940

1915 - Riksorganisationen Sveriges Frivilliga Motorbåtskår (SFMK) bildas.

1930 - Första ungdomskursen (1 månad) på logementfartyget Freja i Hårsfjärden.

1931-34 - Sommarkurser (1 månad) i Marstrand. Fram till 1941 enstaka sommarkurser på ostkusten och västkusten.

1940-41 - SFMK omorganiseras till militär sjövärnskår under flottan med 17 sjövärnsflottiljer. Den privata utbildningen blir militär med rekryt- och underbefälsutbildning under värnplikt samt underofficers- och officersutbildning vid Sjökrigsskolan.

Sjövärnskåren (SVK)

1941 - Sjövärnskåren (SVK) bildas.

1942-81 - Utbildning av sjövärnsaspiranter bedrivs. (3 år vinter och sommarkurser). Sjövärnskåren tillföres 5 mindre minsvepare SVK 1-5.

1943 - Göteborgs och Stockholms sjövärnsförening bildas för att förvalta tillgångar från SFMK. Kapital, fonder, fastigheter, båtar och öarna Krokholmen i Göteborg och Klockaruddsholmen i Stockholm.

1973 - Chefen för marinen föreslår att Sjövärnskåren skall medverka i marinens frivilligutbildning.

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF).

1974 - Sjövärnsföreningarnas Riksförbund, (SVF RF) bildas och blir av Kungl. Majt:t upptagen som bidragsberättigad frivilligorganisation i Centralförbundet för Befälsutbildning (CFB).

1981 - Den militära sjövärnskåren upphör.
Namnändring till Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF). Uppgiften är som tidigare att bedriva frivillig vuxen- och ungdomsutbildning. Nordvästra Skånes Sjövärnskår bildas.

1991 - Vuxenutbildningen intensifieras.
Samarbetet med Kustartilleriets ungdomsverksamhet förstärks och sommarutbildningen för ungdom koncentreras till:
Lungön (Härnösand), Märsgarn (Stockholm), Karlskrona och Känsö (Göteborg).

1992 - Kustartilleriets befälsförening i Stockholm ansluter sig till SVK RF. 

2001 - Sjövärnskåren blir en av 8 avtalsorganisationer.

2006 - Roslagens Sjövärnskår upptas i SVK RF.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.