Sjövärnsgården vid Hoburgen.Foto: Sjövärnskåren

Sjövärnsplatser

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kursgårdar runt om i landet. Dessa är alla belägna på natursköna platser i närheten av vatten. De används dels i Sjövärnskårens verksamhet men kan även hyras ut för konferens eller olika typer av event.

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kursgårdar runt om i landet. Dessa är alla belägna på natursköna platser i närheten av vatten. De används dels i Sjövärnskårens verksamhet men kan även hyras ut för konferens eller olika typer av event.

Hoburgen på Gotland

Lungön norr om Härnösand

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.