Sjövärnsfartyg samlade under Gävle Marinfestival 2009.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Sjövärnsfartyg

Sjövärnsfartygen tillhör de större fartygen som Sjövärnskåren disponerar. De av våra fartyg som hyrs in av FM är MF (Marinens Fartygsinspektion)-godkända och det är cirka 14 fartyg som är det. Ett Sjövärnsfartyg bär signaturen SVK + nr på bogen. De används framför allt i Sjövärnskårens verksamhet som utbildningsplattformar men även som resurser för Försvarsmakten och andra myndigheter. Fartygen finns representerade runt Sveriges kust.


Här visas endast Sjövärnskårens transponderförsedda fartyg som har kontakt med en station som skickar AIS-information till MarineTraffic.com

AIS


Här visas endast Sjövärnskårens transponderförsedda fartyg som har kontakt med en station som skickar AIS-information till MarineTraffic.com

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.