Sjövärnsfartyg samlade under Gävle Marinfestival 2009.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Sjövärnsfartyg

Sjövärnsfartygen tillhör de större fartygen som Sjövärnskåren disponerar. De av våra fartyg som hyrs in av FM är MF (Marinens Fartygsinspektion)-godkända och det är cirka 14 fartyg som är det. Ett Sjövärnsfartyg bär signaturen SVK + nr på bogen. De används framför allt i Sjövärnskårens verksamhet som utbildningsplattformar men även som resurser för Försvarsmakten och andra myndigheter. Fartygen finns representerade runt Sveriges kust.

Sjövärnsfartygen tillhör de större fartygen som Sjövärnskåren disponerar. De av våra fartyg som hyrs in av FM är MFI- (Marinens Fartygsinspektion) godkända och det är ungefär 14 fartyg som är det. Detta innebär att Marinens Fartygsinspektion har besiktat fartygen och godkänt dem i enlighet med de krav som finns för fartyg i Marinen. Ett Sjövärnsfartyg bär signaturen SVK + nr på bogen. De används framför allt i Sjövärnskårens verksamhet som utbildningsplattformar men även som resurser för Försvarsmakten och andra myndigheter. Fartygen finns representerade runt Sveriges kust från väst mot syd vridande till ost och norrut.

SVK 701 "Elon" - Bastransportbåt typ 700

SVK 65 "Gråskär" - Bevakningsbåt typ 70

SVK 70 "Hojskär" - Bevakningsbåt typ 70

SVK 74 "Bredskär" - Bevakningsbåt typ 70

SVK 77 "Huvudskär" - Bevakningsbåt typ 70

SVK 223 - Transportbåt typ 200

SVK 603 "Fårö" - Trossbåt typ 600

SVK 652 "Lungö" - Trossbåt typ 600

SVK 655 "Arn" - Trossbåt typ 600

SVK 11 "Östhammar" - Vedettbåt typ III av Dalarö-klass

SVK 104 - Stridsbåt 90 E

Postjakten Hiorten

AIS


Här visas endast Sjövärnskårens transponderförsedda fartyg som har kontakt med en station som skickar AIS-information till MarineTraffic.com

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.