Sjövärnsfartyg samlade under Gävle Marinfestival 2009.Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Sjövärnsfartyg

Sjövärnsfartygen tillhör de större fartygen som Sjövärnskåren disponerar. De av våra fartyg som hyrs in av FM är MF (Marinens Fartygsinspektion)-godkända och det är cirka 14 fartyg som är det. Ett Sjövärnsfartyg bär signaturen SVK + nr på bogen. De används framför allt i Sjövärnskårens verksamhet som utbildningsplattformar men även som resurser för Försvarsmakten och andra myndigheter. Fartygen finns representerade runt Sveriges kust.

Den ursprungliga Hiorten byggdes i Karlskrona som en första generationens postjakt för trafik mellan Ystad och Wittow och Stralsund i Svenska Pommern. Skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Francis John Sheldon ansvarade för konstruktionen.

Hiorten är en galiot, en båttyp som har sitt ursprung i holländsk 1600-tal (galjoot på holländska): ett flatbottnat tvåmastat havsseglande handelsfartyg. Den var byggd av ek och hade fem avdelningar: en kajuta, en sal, ett rum för hästar och vagnar och en kabyss. Besättningen uppgick till fyra man: en skeppare, två båtsmän och en skeppsgosse.

Hiorten blev färdig år 1692 och gick sedan i trafik till Pommern med post, passagerare och gods under tio år. Seglatsen mellan Ystad och Wittow på Rügen tog i bästa fall åtta-nio timmar, i motvind upp till två-tre dygn. Båtens öde efter år 1702 är inte känt.

Marinmuseum i Karlskrona byggde under tre år en fullskalereplik i samarbete med Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock och med Karlskrona och Rostock kommuner. Den nya Hiorten gjorde sin jungfrufärd i maj 1999. Fartyget har i det närmaste samma mått som förlagan och har 130 m2 segelyta på två master, med 18,0 m rigghöjd. Nybyggnaden baserades på en på Riksarkivet bevarad ritning av det bredaste spantet (nollspantet) och på en skiss av skeppet sett ovanifrån.

Sedan år 2006 ägs Hiorten av Blekinge Sjövärnskår och har Karlskrona som hemmahamn. Det är klassat som traditionsfartyg.

 
Längd: 21 m
Bredd: 4,6 m
Djupgående: 1,5 m
Deplacement: 36 ton
Fart: 20+ knop
Framdrivningsmaskineri: 3 x Scania DSI 11 M20S

BevB 65 Gråskär modifierades under 1987-1988 till BevB 70 standard, vilket innebar att ubåtsjaktförmågan utökades. 1995 lades hon upp på land i Härnösand där hon låg fram till 2001, då Södertörnsgruppen hemställde om att få använda henne i deras Hemvärnsverksamhet. Under vintern 2001-2002 genomgick hon 6-årsöversyn på Dockstavarvet för att därefter användas i Södertörnsgruppens regi fram tills 2004. 2005 blev Gråskär utrangerad och togs över av Södermanlands sjövärnskår och blev därmed SVK 06.

Byggd: 1996
Längd: 12 m
Bredd: 3 m
Motor: Scania DSI14
Fart: 40 knop
Deplacement: 6,5 ton
Passagerare: 10 st.

Längd: 22,0 m
Bredd: 7.2 m
Djupgående: 1,4 m
Tonage: 46 brt
Fart: 9 knop
Byggd: 1984
Byggnadsvarv: Djupvik, Tjörn
Huvudmaskin: 2 x Scania DN 1101M20S, ca 125 kw
Backslag: Twin Disc MG 507
Hjälpmaskin: Onan 16MDL4, 20 KVA, 230/400 V
Bunker: Diesel 2 x 4 100 lit
Förbrukning: 75 lit/tim vid max fart
Trimtankar: Akter 2 x 6 400 lit, förliga 2 x 10 400 lit
Lastvattentankar: 4 x 10 200 lit
Färskvattentank: 10 200 lit
Nödbrandspump: Diesel 500 lit/min
Huvudspänning: 230/400 V
Kran: Tica Matin
NAV Utrustning: Radar - Decca BridgeMaster, Gyrokompass - Mendian SG Brown, Autopilot - Simrad AP50, Ekolod - Furuno FCV661, VHF - SRA RA-901, ICOM-IC-V200T, ICOM, Sailor RT2048, NAV Dator; AIS, GPS & Radar anslutna till Transas
GMDSS Utrustning: Batteri Backup, VHF/DSC Furuno FM 8800, GPS Furuno Navigator, GP-150, Portable VHF ICOM, Portable VHF McMurdo

Lungö är en Trossbåt. Byggd år 1982.

Längd överallt: 21 m
Bredd: 7,2 m
Djupgående: 1,3 m
Deplacement: 53 ton
Fart: 9 knop

AIS


Här visas endast Sjövärnskårens transponderförsedda fartyg som har kontakt med en station som skickar AIS-information till MarineTraffic.com

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.