Del av Sjövärnskårens hedersplakett i guld.Foto: Sjövärnskåren

Om medlemskap i Sjövärnskåren

Som medlem i Sjövärnskåren får du möjlighet att söka Sjövärnskårens kurser och övriga frivilliga försvarsorganisationers kurser. Du får även Sjövärnskårens medlemstidning Sjövärnsposten hem i brevlådan.

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken lokal sjövärnskår du går med i. De olika kårernas årsavgifter brukar ligga mellan 200-300 kr.

Klicka här för att komma till ansökningsformulär.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.