Skriv ut

Den 25:e juni fick Märsgarn besök av Försvarsmaktens materielchef, konteramiral Leif Nylander.  
– Det bästa med att besöka sommarskolan är att få träffa skolledning, instruktörer och elever och få en helhetsbild av verksamheten. Både det som är positivt och det som är negativt., säger konteramiral Nylander.

Märsgarn har sett vackrare dagare. Efter 35 mm nederbörd och friska vindar var till och med den mest erfarna och förberedda eleven blöt innanför kläderna. Det hindrade dock inte konteramiral Leif Nylander att besöka sommarskolans elever och instruktörer. Konteramiral Nylander började även själv som elev i Sjövärnskåren innan han gick med i flottan.


Foto: Magnus Lindstedt/Sjövärnskåren

Under förmiddagen blev konteramiralen transporterad till ön av praktikkursen med bevakningsbåt och besökte senare fortsättningskursen under deras navigationsutbildning. Under eftermiddagen fick grundkursen besök ute i skogen och fick där förevisa hur man upprättar en förläggning. Senare fick även ledarkursen besök mitt under en lektion i gruppledarskap.

Under dagen visade även skolledningen och instruktörerna runt konteramiralen på ön för att bland annat visa utbildningsplatser och lokaler.
– Ska man har en så kvalificerad utbildning som detta är, så måste man ta hand om våra elever så att de har bra förläggningar med rimliga hygienmöjligheter. Det finns även en del kvar att göra på bryggorna, säger konteramiral Nylander som även till vardags arbetar med frågor rörande Sjövärnskåren.


Foto: Magnus Lindstedt/Sjövärnskåren

– Jag tycker att det pågår en bra process mellan Försvarsmakten och Sjövärnskåren med en tydlig uppgiftsställning och vilka resurser som är kopplade till detta. Sjövärnskåren är viktig för Försvarsmaktens rekrytering., säger konteramiral Nylander.

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.