Del av Sjövärnsskolan Lungöns område fotat från ovan.Foto: Malin Johansson/Sjövärnskåren

När grundkursen släpar med sig tält, kaminer och allt annat som är bra att ha i fält, så lämnar fortsättningskursen det mesta hemma. För andra årskursen handlar det mer om att ta till vara på det naturen bjuder och bädda för sig själv med minsta möjliga tillgångar.
Fortsättningskursen bygger vindskydd av granris och slanor. De gör upp eld för att hålla värmen, men kanske framförallt för att hålla myggen borta.

Elever ur grundkursen vilar ut mellan motorbåtsmanöverpassen. Snart är det dags igen att förtöja Minarbetsbåt typ mindre som den hette en gång i tiden när båten ägdes av Försvarsmakten. Nu i Sjövärnskårens ägo kallas båten kort och gott "Sofia".

Som grundkurselev är det ständigt nya intryck som infinner sig. Man lär sig snabbt att ta till vara på rasten och koppla av för en stund. I bakgrunden syns kamrater som går in för förtöjning med segelbåtarna av typen Monark 44.


Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Familjedagen på Lungön blir allt populärare! Vem kunde tro att besöksrekordet från ifjol skulle slås en dag då vädret inledningsvis bjöd på regn?
Varje år så ges anhöriga möjlighet att besöka skolan och eleverna. I år räknade vi in 264 anhöriga med båt från Härnösand. Därtill skall läggas öborna på Lungön samt de som tog sig ut med egen båt. Närmare 300 besökare är det nya rekordet! Stort tack till Trafikverket Färjerederiet Hemsöleden och Försvarsmaktens utbildningsgrupp Västernorrlandsgruppen som tillsammans med Sjövärnskåren hjälpte till med transporterna.

Under dagen visade eleverna vad de lärt sig. Den sedvanliga inmarschen med parad för flaggan är ett uppskattat moment. Avslutningsvis var det dags för kapprodden mellan elevlaget och föräldralaget. Det var länge sedan eleverna senast lyckades slå föräldrarna. I år var det näst intill utklassning där eleverna visade vart skåpet skall stå.

Korum är en andakt som kan genomföras i fält eller ombord på fartyg. Under sommarskolan på Lungön besöker en präst från Svenska kyrkan ön och sjunger tillsammans med de som vill närvara några psalmer och läser ur bibeln. Platsen på klipporna mot Ångermanälven ger ett mycket rogivande och avslappnat intryck.

Självklart är det mössa av som gäller även i detta rum trots att man befinner sig utomhus. Det är också ett tillfälle då den finare dagliga dräkten bärs.

Intresset för Sjövärnskårens sommarskolor är stort i Försvarsmakten. Flera skolor får i år besök av de högsta företrädarna inom Försvarsmakten. På Lungön är det planeringschefen konteramiral Odd Werin som får möta skolans elever och instruktörer.

Praktikkursen som vid tidpunkten genomför sin långresa gör ett hastigt besök på Lungön. Amiralen tar chansen att prata med praktikkursens elever och befäl. 

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.