Del av Sjövärnsskolan Lungöns område fotat från ovan.Foto: Malin Johansson/Sjövärnskåren

En tradition som funnits några år på Lungön är den så kallade ankringsceremonin. Tankesättet är hämtat närmast från Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

- Vi tänker oss skolan på Lungön som ett fartyg och när alla elever och instruktörer anlänt så lättar vi ankar och kastar loss. När skolan slutar förtöjer vi igen och ankrar till nästa sommar.


Foto: Mikael Johansson/Sjövärnskåren

Ankaret lättat. En ny trefot fick tillverkas i år eftersom den tidigare gjort sitt.

Så anländer äntligen eleverna till ön! Förväntansfulla och i fint väder debarkerar de Sjövärnskårens fartyg. Några har varit på ön förr andra sätter för första gången sin fot på ön. Nu börjar äventyret för såväl ungdomar som instruktörer!

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.