Skriv ut

Det är bara uppfinningsrikedomen som sätter begränsningarna i vad man kan göra för att öka förståelsen och glädjen i undervisningen. På Lungön har två enkla men ändå innovativa hjälpmedel tagits fram.

Den kanske mest i ögonfallende förtöjningsstationen har byggts för att kunna öva de olika momenten med kasttåg, förtöjningstampar, ordrar vid förtöjning mm. Den består av en dubbellastpall på högkant med fäste för pollare, klys och fendrar. Kajen består av tre fristående lastpallar med varsina typer av pollare och moring.

Det andra hjälpmedlet som införskaffats är vanliga plastkoner i grönt, rött och gult. Dessa är tänkta att underlätta i navigationsutbildningen. De gröna och röda är styrbords- respektive babordsmärken. De gula konerna har målats med svart så att de blivit väderstrecksmärken (kardinalmärken). Att få se märkena i terrängen och stå mitt ibland dem ger en ökad förståelse för var de är placerade i förhållande till grund. 

En vidareutveckling av fotbollsspelet har blivit att markera områden som man inte får använda med sjömärken. Om man råkar ta sig innanför dessa områden går man på grund och måste uppsöka varv (på sidan av planen i 2 minuter).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.