Bogseringsövning SVK 603-SVK 70
 
Bryggtjänst SVK 603

 
Brandövning

  
Livräddnings- och överlevnadsövningar vid SSRS i Visby

 

 

 
Besök vid Skeppargillet i Visby

 

 
Rundvandring i Visby, med innehållande fysträning i kyrktrappan.

 

 

mt_gallery

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.