Del av Sjövärnsskolan Kungsholmens område fotat från ovan.Foto: Sjövärnskåren

Länk till sommarskolan på Kungsholmen på Facebook!

Kungsholmsfort är en fantastisk plats att bedriva sommarskola på. Att  genomföra utbildning för ungdomar i detta världsarv ger en oförglömlig upplevelse för alla inblandade. Förutom den fina miljön, ger också närheten mellan förläggningar, klassrum, matsal, hamn och båtar mycket goda förutsättningar för såväl teoretiskt lärande som praktiska övningar. Ungdomsverksamheten i Sjövärnskåren och riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år och det är Sjövärnskåren med stöd av Försvarsmakten via Marinbasen i Karlskrona som genomför sommarskolan på Kungsholmen. Instruktörerna på skolan består av såväl anställda i försvarsmakten som frivilliga.

Sjömanskap, sjukvård, sjösäkerhet, samband, totalförsvarsutbildning, ledarskap, fälttjänst, navigation, segling och rodd är några av de ämnen som ingår i kurserna.

Av alla de öar som omfamnar och beskyddar örlogsstaden Karlskrona, bildar Kungsholms fort tillsammans med Drottningskärs kastell ”händerna” som välkomnar eller motar bort besökare. I över 300 år har de båda forten försvarat inloppet till Karlskrona.

Fortifikationen har under åren byggts på och moderniserats flera gånger. Under 1850- talet var Kungsholms fästning, som det då hette som störst. Kungsholmsfort har haft beredskap under alla svenska krig sedan 1700, även de två världskrigen.

I parken växer träd som medförts från flottans utlandsexpeditioner och på vallarna blomstrar en sällsynt flora vilka tillsammans gör ön unik. Unika är även somrarna med sjövärnskåren, som bidrar till att en 300- årig tradition i svenskt kustförsvar hålls vid liv.

Läs mer och se fina bilder på Kungsholmen här.

Följ sommarskolan på Kungsholmen 2015 via vår sida på Facebook!

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.