SVK 77, Huvudskär:
 
Byggd 1968 vid Marinvarvet Fårösund som Marinens Bevakningsbåt nr 77
Längd: 20m
Bredd: 5,3 m
Deplacement: 35 ton
Fart: 20+ knop
Framdrivning: 3 x Scania DSI 11 dieslar
 
Bevakningsbåt 77 övertogs av Södertörns SVK våren 2009. Fartyget har med stor framgång varit verksam under båda sommarskolorna på Märsgarn sedan dess. Huvudskär verkar årligen som en viktig komponent i utbildning av Hemvärn med marina uppgifter på Södertörn.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.