Torsdag 2/5
 • 1900 - SVK fartyg och båtar samlas på Känsö
 • 2000 - Come together party med grillning (endast för besättningarna) på Känsö
 
Fredag 3/5
 • 0800 - Rikstävlingar för ungdomar startar med simning
 • 1040 - Fartygen löper in samlade till Eriksberg
 • 1100 - Officiell invigning av jubileet och utställningen ”Vad vi gjort i 100 år och vad vi vill göra i FRAMTIDEN”, Eriksberg
 • 1400 - Vid Sjövärnskårens minnessten (minan) på Långedrag kommer en ceremoni med tal och musik att äga rum i samband med ungdomarnas segeltävling
 • 1430  - Rikstävlingarnas segling på Långedrag
 • 1400  - Militärmusik underhåller på Eriksberg
 • 1400 - 1800 - Öppet skepp*) för allmänheten. Parallellt sker uppvisning av SSRS, Eriksberg.
 • 1430 - Marinens fartyg anländer till Eriksberg
 • 1900 - Sjövärnskårens Musikkår har konsert i Hagakyrkan
 • 1900 - 2200 - Sightseeing i Skärgården med Ångaren Bohuslän, avgår från Eriksberg
 
Lördag 4/5        
 • 0830 - Rikstävlingarna fortsätter på Eriksberg med sjukvård och fälttävlan del 1
 • 0930 - Seminariet med talare startar (integrerat i årsstämman) "Försvarsmaktens rekryteringsbehov", Eriksberg
 • 1100 - 1530 - Medföljandeprogram, besök på Hönö med lunch
 • 1200 - Lunch för seminariedeltagarna
 • 1230 - Rikstävlingarna, terränglöpning på Eriksberg
 • 1330 - 1530 - Seminariet fortsätter (integrerat i årsstämman) "Sveriges beroende av sjötransporter", Eriksberg
 • 1300 - Militärmusik underhåller på Eriksberg
 • 1300 - 1700 - Öppet skepp*) för allmänheten. Parallellt sker uppvisning av SSRS, Eriksberg
 • 1600 - Final i roddtävlingen på Eriksberg
 • 1700 - Prisutdelning Rikstävlingarna på Eriksberg
 • 1900 - Jubileumsmiddag med tal och medaljutdelning, Eriksbergshallen
 
Under lördagen gör M/S Svea af Bohuslän, byggd 1904, turer från Eriksberg till Oscar II fort för vilket Göteborgs Frivilliga Motorbåtsflottilj gjorde sina första insatser. Oscar II fort är idag ett museum där passagerarna kommer att bli guidade.
 
Söndag 5/5
För kvarliggande fartyg, eventuellt öppet skepp*)
 • 0900 - Förbundsstyrelsen informerar
 • 1030 - Årsmötesförhandlingar
 • 1245 - Lunch
 
*) Tiderna för öppet skepp kan variera från fartyg till fartyg.
 

Välkomna!

Göran Ringqvist
Projektansvarig
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0708-992203
www.sjovarnskaren.se

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.