Harald Treutiger var konferencier under roddtävlingen på älven. Vilken spänning det blev! Känsölaget tog till slut hem segern efter den relativt långa rodden på en distans.

Några av valbåtarna efter målgång tillsammans med följebåtar från Försvarsmakten och Sjöräddningssällskapet.

Under lördagen genomfördes flera seminarier på temat Försvarsmaktens rekryteringsbehov. C PROD MARIN konteramiral Jonas Haggren höll ett föredrag om Marinens rekryteringsbehov.

Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten berättade om Försvarsmaktens försvarsinformation och rekrytering.

 

 

Rikstävlingslagen ställs idag inför ett sjukvårdsmoment där skademarkören skall plåstras om. Lagen bedöms utifrån hur de hanterar situationen och om de genomför alla delmomenten rätt.

Sjövärnskårens 100-årsjubileum invigt med pompa och ståt!

Förbundsordförande John Fritsch håller invigningstal med båtbesättningar och rikstävlingslag uppställda.

Hemvärnets musikkår Södertörn framför musik under invigningen. Bland annat framförde de Avanti per patria marsch som är Flottans sjövärnsskolors marsch.

Sjövärnskårens fartyg är nu förtöjda inför jubileet!

Försvarsmaktens Skonert HMS Gladan förtöjer i närheten av Ostindiefararen Götheborg.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.