ANSÖKNINGSPERIODEN AVSLUTAD

Nedan följer en sammanfattande information om de tider och krav som gäller för fortsättnings-, praktik- och ledarkursen samt ISCA-utbyte och skonertsegling. Du kan även läsa mer om Sjövärnskårens sommarskolor här.

Tidpunkter för sommarskolornas genomförande
Sjövärnsskolan Lungön: 24/6–12/7
Sjövärnsskolorna Märsgarn 1, Känsö, Kungsholmen: 27/6–15/7
Sjövärnsskolan Märsgarn 2: 18/7–5/8

Allmänna krav
• För ungdomar mellan 15 och 20 år.
• Medlemskap i Sjövärnskåren (eller annan frivillig försvarsorganisation).
• Tillräckligt frisk för att genomföra kurs.
• Tillräckligt god kondition för att genomföra kurs.
• Simkunnighet om minst 200 m.
• Godkända skolbetyg i svenska, matematik och engelska (från senast avslutad årskurs).
• För omyndiga krävs ett påskrivet föräldramedgivande för att få genomföra sökt verksamhet.

Fortsättningskursen (FK)
• Genomfört GK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
• Av lokal kår bedömd lämplig.
• Förarintyg.
• Ni som gått 2012 års GK kallas till nästa kurs per automatik (till samma plats som du genomförde förra årets skola på). Kallelse kommer under vecka 10. Om du saknar kallelsen efter vecka 10 eller genomfört GK före 2012 så kontaktar du Sjövärnskårernas riksförbunds kansli.

Praktikkursen (PK)
• Genomfört FK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
• Av lokal kår bedömd lämplig.
• Kustskepparintyg.
• Ni som gått 2012 års FK kallas till nästa kurs per automatik (till samma plats som du genomförde förra årets skola på). Kallelse kommer under vecka 10. Om du saknar kallelsen efter vecka 10 eller genomfört FK före 2012 så kontaktar du Sjövärnskårernas riksförbunds kansli.

Ledarkursen (LK)
• Genomfört PK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat
• Av lokal kår bedömd lämplig.
• Utbildningsbevis fartygsbefäl klass VIII.
• Ansök via länk på hemsidan.
• Antalet platser är begränsat och antagning sker genom särskild antagningsprocess.
• Ansökningsperioden är 1 mars till 17 mars.

ISCA och skonert
• Genomfört FK (sommardel och hemortsdel) med godkänt resultat.
• Av lokal kår bedömd lämplig.
• Kustskepparintyg.
• Giltigt pass.
• På egen bekostnad och genom egen försorg svara för resor till och från plats för på- och avmönstring.
• För skonertseglingen: På egen bekostnad och genom egen försorg genomgått hälsoundersökningar, med godkänt resultat, vilket skall styrkas med två olika hälsointyg. 1/ Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk, ej äldre än två år. 2/ Hälsoundersökning inkl. arbets-EKG för arbete på hög höjd enligt Arbetsmiljöverkets kungörelse om mast- och stolparbete (AFS 2005:6). Hälsoundersökningarna ovan genomförs av sjukvården. Kontakta sjukvårdsupplysningen eller Previa för att finna vårdgivare. Ofta krävs lång framförhållning för att hinna erhålla dessa intyg. En ungefärlig kostnad för bägge intygen är ca 4 000-5 000 kr.
• Ansök via länk på hemsidan.
• Antalet platser är begränsat och antagning sker genom särskild antagningsprocess.
• Ansökningsperioden är 1 mars till 17 mars.

Antagning
Ett av kraven för att kunna antas till sommarskola är att du måste vara betalande medlem i en lokal sjövärnskår eller annan frivillig försvarsorganisation. (Om du tillhör en annan frivillig försvarsorganisation och inte vill bli medlem i Sjövärnskåren så kan du inte använda ansökningsformuläret nedan. Du måste då ringa till Sjövärnskårernas riksförbunds kansli.) Ett annat krav är att du som medlem har registrerat en fungerande e-postadress och att e-posten läses. Detta då all kommunikation kring ansökningar och antagningsbesked kommer att ske via e-post (den e-postadress som du angett i din medlemsansökan).

• SVK RF svarar för antagningen till samtliga kurser.
• Vid en konkurrenssituation prioriteras sökande ur Sjövärnskåren före sökande ur annan frivillig försvarsorganisation.
• Slutligt antagningsbesked erhålls via e-post under vecka 14.

Ansökan (Ledarkurs, ISCA och Skonert)
ANSÖKNINGSPERIODEN AVSLUTAD
Första steget är att ansöka om medlemskap i Sjövärnskåren.
Andra steget är att fylla i ansökningsformuläret. (Samma formulär används även av kallade till fortsättnings- och praktikkurs, dock är det inget ansökningsförfarande utan ett sätt att ta in nödvändiga uppgifter inför kurserna så som storlekar och eventuella allergier etc.)
För att kunna ansöka så måste du ange ditt personnummer på formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN samt den e-postadress du registrerade när du blev medlem i Sjövärnskåren. (Om du glömt vilken e-postadress du använde vid registreringen av ditt medlemskap måste du vända dig till den lokala kår som du blivit medlem i för att få hjälp.) Därefter får du en länk till ansökningsformuläret skickad till din e-postadress.

Instruktion ansökningsformulär
  1. Kontrollera dina kontaktuppgifter
  2. Välj vilken skola du vill genomföra grundkursen vid
  3. Om du uppfyller kraven för kursen, kryssar du i kravrutorna
  4. Fyll i dina storlekar (se storlekstabell)
  5. Om du är under 18 år fyller du i målsmans uppgifter
  6. Ange eventuella allergier
  7. Om du förstår att du måste ha med målsmans medgivande i handen till kursstart, kryssa i rutan.
  8. Tryck på knappen skicka
Vid eventuella frågor kring ansökningsformuläret så kontaktar du i första hand den lokala kår du tillhör. (Den lokala kår du valde när du ansökte om medlemskap.)

 

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet eller som vill göra karriär som instruktör inom frivilligrörelsen och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Läs mer: Grundläggande soldatutbildning för frivilliga

mt_ignore

Nu finns Sjövärnskårens grafiska manual att ladda ned. Du hittar den under vår dokumentsamling. Nu pågår arbetet med att skapa mallar och tryckunderlag för de lokala kårerna. Dessa kommer att så fort de är klara att skickas ut till respektive kår.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.