Styrelsen 2012:

Ordförande

Jens Brandt

   
   

 

 

Sekreterare

Eric Lindgren

   

 

 

   

Kassör

Linus Henning

   

 

 

 

 

Ledamöter

Stephan Lindeblad

   

 

Bengt Andersson

   

 

Christian Wemmert

   

 

Fredrika Ljung

   

 

Magnus Nilsson

   

 

 

 

 

Suppleanter

Jakob Nilsson

   

 

Hedvig Ljung

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

Ulf Christoffersson

   

 

Henrik Eriksson

   

Revisorsuppleant

Rolf Jarbe

   

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.