Skriv ut

Öresunds Sjövärnskår har sin verksamhet på Limhamn i södra Malmö. Vår första kårstation byggdes som en gåva från den kände malmöprofilen Einar Hansen och fungerade under åren som flottiljstation för sjöbevakning men var även under lång tid sommarskola. Malmö Stad bestämde sig dock för ett antal år sedan a att exploatera kvarter Glasbruket där kårstationen låg. Detta innebar för vår del att kårstationen revs och ett nytt kårhus började byggas längst ut på piren vid inloppet till hamnen. Vår nya kårstation invigdes med pompa och ståt i augusti i år och nu har vi återigen en kårstation att samlas i.

Vår viktigaste verksamhet är ungdomsutbildningen där Öresunds Sjövärnskår driver hemortsutbildningen för Skånes samtliga tre kårer. Vi har på ungdomssidan också ett mycket nära samarbete med Blekinge Sjövärnskårs ungdomsavdelning och stöttar dem med arbetet kring postjakten Hiorten. Utöver detta är Öresunds Sjövärnskår en av fyra medlemskårer i Sjövärnskårsdivision Syd inom vilken huvuddelen av vår vuxenverksamhet bedrivs.

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.