Öresunds Sjövärnskår har sin verksamhet på Limhamn i södra Malmö. Vår första kårstation byggdes som en gåva från den kände malmöprofilen Einar Hansen och fungerade under åren som flottiljstation för sjöbevakning men var även under lång tid sommarskola. Malmö Stad bestämde sig dock för ett antal år sedan a att exploatera kvarter Glasbruket där kårstationen låg. Detta innebar för vår del att kårstationen revs och ett nytt kårhus började byggas längst ut på piren vid inloppet till hamnen. Vår nya kårstation invigdes med pompa och ståt i augusti i år och nu har vi återigen en kårstation att samlas i.

Vår viktigaste verksamhet är ungdomsutbildningen där Öresunds Sjövärnskår driver hemortsutbildningen för Skånes samtliga tre kårer. Vi har på ungdomssidan också ett mycket nära samarbete med Blekinge Sjövärnskårs ungdomsavdelning och stöttar dem med arbetet kring postjakten Hiorten. Utöver detta är Öresunds Sjövärnskår en av fyra medlemskårer i Sjövärnskårsdivision Syd inom vilken huvuddelen av vår vuxenverksamhet bedrivs.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.