Sjöfartsverket
Sjökortssymboler (utdrag ur Kort1)
http://www.sjofartsverket.se/pages/1681/beteckningar_INT_08.pdf

Sjötrafikföreskrifter
http://www.sjofartsverket.se/upload/pdf-gemensamma/sjotrafikforeskrifter.pdf

Meteorologi
SMHI
http://www.smhi.se/

DMI (Köpenhamn/Själland)
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten/kbhnsj.htm

Lokalväder (Limhamn)
http://www.limhamns-skeppshandel.se/weather/index.html

Navigation
TryggSejlads (Träning lanternor och signalfigurer)
http://www.sejlsikkert.dk/

Samarbetspartners
Sjövärnskårsdivision Syd vill rikta ett särskilt tack till följande samarbetspartners, som på olika sätt bidragit till att stödja verksamheten:

Limhamns Skeppshandel AB
http://www.limhamns-skeppshandel.se/

Marinplus AB
http://www.marinplus.se/

Peltor 3M Svenska AB
http://www.peltor.se/se/default.asp

Transas Scandinavia AB
http://www.transas.com/

Vattenfall Vindkraft AB
http://www.vattenfall.se/

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.