Foto P. Fjellvind 

mt_ignore Deplacement
47 ton
Dimensioner (L x B x D)
24,0 x 5,1 x 1,5 meter
Maskineri
2x MTU 8V 396 TB83 dieslar, 1,678 kW
Fart
23 knop
Besättning
4-11 man

Vedettbåt typ III

Fartygen HMS Dalarö (V 09), HMS Sandhamn (V 10) och HMS Östhammar (V 11) är samtliga byggda av Djupviks Varv AB på Tjörn. Enheterna levererades 1984 -85 avsedda för bevaknings-, incidents- och sjöräddningsuppdrag. Vid leverans var fartygen baserade i Stockholm och HMS Östhammar tjänstgjorde under en period även på Gotland. Under första halvan av nittiotalet överfördes fartygen till Malmö för att ersätta de äldre vedettbåtarna i Öresund.

De var ursprungligen bestyckade med en 40 mm allmålskanon, två kulsprutor m/58, minräls samt sjunkbomber. Dock togs 40 mm akan bort relativt snart för att förbättra fartygens sjöegenskaper.

Sedan fartygen avvecklades från försvarsmakten under 2004 har Sandhamns sålts och är nu i privat ägo, medan Dalarö och Östhammar skänktes till Sjövärnskåren. Dalarö har inte kunnat rustas till operativt skick och kommer att avvecklas. Östhammar har däremot inte bara återrustats men har även moderniserats inte minst m.a.p. fartygselektronik som ex. navigationssystem, dator- och informationskapacitet.

Östhammar (SVK 11) opereras utav Sjövärnskårsdivision Syd och är baserad i Karlskrona. 

{nomultithumb}

Sjövärnskårsdivision Syd operar två fartyg, SVK 11 Östhammar och SVK 223 (bastransportbåt).

Klicka på länkarna till vänster för fakta om våra fartyg.

Om Sjövärnskåren

Sjövärnskåren (SVK) är en frivilligorganisation som har uppgiften att rekrytera och utbilda ungdomar och vuxna med tonvikt på den maritima verksamheten. Utbildningen ska tillgodose behovet av marint frivilliga i Försvarsmakten (FM) samt det civila samhällets behov av frivilliga vid katastrofer, olyckor och kriser, företrädesvis i anslutning till havet enligt de utbildningsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger. Dessutom ska SVK stödja FM med rekrytering till såväl anställning inom FM som till befattningar inom Hemvärnet (Hv).

Vi använder cookies för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen. Du kan själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar.